Watch Download
Image Jigen Daisuke

Jigen Daisuke

7/10
Release Date 2023-10-12
Runtime 120 minutes
Genres Action, Crime, Drama
Stars Tetsuji Tamayama, Mitsuko Kusabue, Kotoka Maki, Yoko Maki, Masatoshi Nagase
Directors Kazuhiko Kato, Hajime Hashimoto, Yoshimasa Akamatsu

The legendary gunman Daisuke Jigen comes to Japan to have his pistol examined.

Recommendations

Similars